ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 杭州公交纵火案救人者患癌症 曾一口气æ•?名伤å‘?新闻ç½?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻ç½?时事经纬,杭州,公交,纵火,案救,救人,者患,癌症,曾一,一口气,一å?口气,3å?伤员" /> <META Name="description" Content="最美浙江人,今天的主人公名叫潘樟友,人称老潘ã€? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口ã€?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1006csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1006_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1006aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻ç½? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ï¼?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软ä»?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1006....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....xxq.html">新校åŒ?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1006....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1006....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1006....ssjw.html"><span class="fontstyle1081">时事经纬</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 杭州公交纵火案救人者患癌症 曾一口气æ•?名伤å‘? </div> <div class="nr_art"> 【作者ã€?nbsp; 【来源】新华网  【日期ã€?014/11/02 14:46 ã€€ã€ç‚¹å‡»ã€‘[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P><STRONG>大半辈子都在帮助别人,杭å·?·5公交救火英雄患上重症</STRONG></P> <P><STRONG>如能挺过去,我会更努力报答社ä¼?/STRONG></P> <P><STRONG>万一不能,就叫儿子替我继续行å–?/STRONG></P> <P><STRONG>他床头还藏着一本笔记,村里哪家需要帮忙,都记在上é?/STRONG></P> <P><STRONG>本报通讯å‘?郑仰ä¸?本报首席记è€?李阳é˜?/STRONG></P> <P>最美浙江人,今天的主人公名叫潘樟友,人称老潘ã€?/P> <P>杭州市民对老潘肯定不陌生,今年7æœ?日杭å·?路公交车起火的时候,他义无反顾冲上前救下äº?名伤员,还被评为杭州见义勇为积极分子ã€?/P> <P>事情已经过去4个多月。昨天,钱江晚报记者再次见到老潘,曾经的救人英雄,现在已经躺在了病床上——老潘被查出得了胰腺癌,而且是晚期ã€?/P> <P><STRONG>一口气救下3名伤员的ä»?/STRONG></P> <P><STRONG>被查出得了胰腺癌</STRONG></P> <P>7æœ?日当天,钱江晚报记者就采访过老潘ã€?æœ?日的钱江晚报A3版《奋力砸窗帮忙救人的路人甲乙丙丁,杭州为你们点赞》,就特别报道了老潘救人的过程ã€?/P> <P>当时的老潘,留着络腮胡ã€?æœ?日那天,他恰好经过东坡路口,发现公交车冒烟,就加入救人的行列,连续从车内拖出3个男人ã€?/P> <P>昨天,钱江晚报记者第二次见到老潘,这次是在浙医二院,病床上的老潘消瘦了不少,皮肤黝黑,脸上刻着深深的皱纹ã€?/P> <P>53岁的老潘,是建德下涯镇人,中共党员。说èµ?æœ?日救人的事情,他觉得没有什么,只是救人之后,他的身体有了一些变化:看了血肉模糊的场面,老潘的胃口差了很多,开始吃不下饭。“起初以为是胃里的小毛病,没有特别在意。只是去药店买了一些药吃吃。”药物并没有减轻疼痛,直到最近,老潘被检查出了胰腺癌,而且是晚期。“这个星期一转到这里来,做了一些详细的检查。这两天身体舒服了一些,没有前几天那么难受了。â€?/P> <P>在医院的这几天,老伴和儿子一直都陪着他。老潘æœ?个孩子。大女儿在建德一家工厂上班,二女儿远嫁北京,小儿子在杭州工作,他自己则在家里经营莲荷种植场,偶尔打打零工。去å¹?个孩子都结了婚,二女儿也刚刚有了孩子。今年好不容易莲蓬喜获丰收,卖了3ã€?万块钱ã€?/P> <P>就在一切都有了好兆头的时候,没想到自己却被检查出了胰腺癌。动辄上万的医疗费让这个半辈子都在行善的老人犯了愁:“我其实就是个农民,种种莲子,偶尔打打零工,钱赚得不多。几个孩子也刚刚结婚。â€?/P> <P><STRONG>病床上的ä»?/STRONG></P> <P><STRONG>还挂念村里的孤寡老人</STRONG></P> <P>昨天,又有几位同乡的村民赶来看望老潘。在乡亲们眼里,老潘不是高大上的英雄,而是实实在在的好人ã€?/P> <P>老潘在村里口碑很好,经常做好事,修桥铺路,热心公益,逢年过节还给老人们送米送油。甚至包括这次见义勇为的奖金8000元,大都被他用来慰问村民了ã€?/P> <P>村民邵锡坤,80多岁了,儿子残疾,每年都得到潘樟友的帮助。今å¹?æœ?2日,潘樟友又来到他家,给他送去了慰问金,老邵说:“他真是个好人。â€?/P> <P>说起自己以前干的好事,老潘拿出了床头一本笔记本。“这是我的日记,哪家人需要我帮忙,都记在上面了。”村里哪家老人困难,哪家孩子生病,哪家有人残疾,老潘都一清二楚。对于这些家庭,他不仅过年过节给他们送米送油,而且在他们遇到困难的时候,他也是有钱出钱,有力出力ã€?/P> <P>“如果这次我能够好的话,过年回家我想开起党员志愿车,接送那些住在山上又没有人照顾的老人。”老潘说。他还说,他原本想加入杭州志愿者,去多做做善事,可惜身体却不让他圆梦ã€?/P> <P>这两天,陆陆续续有很多好心人给他打来电话,送来慰问。“昨天还有位女的给我送来了两千块钱,怎么也不肯留下姓名。”老潘说,这些关心他都会一一记下,如果他有幸能够挺过难关,他会更加努力报答社会;万一不能,他也会叫他的儿子替他好好谢谢这些人,替他回报社会,继续做好事ã€?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】黄æ»?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info100630324.html">马戏团老虎咬死女童 园方称女孩闯入封闭驯化区</a> 下一条:<a href="/html/info100630323.html">我国发布首份关于气候变化对重大工程影响报告</a> </p> </div> <p align="right">ã€?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>ã€?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻ç½?All Rights Reserved.<BR>技术支æŒ? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最ä½?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>