ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 著名教育家吕传汉教授来校解析——“三教”引领培育学生核心素养与职业教育科学研究方法-新闻ç½?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻ç½?师大讲坛,著名,名教,教育å®?教育,教授,解析,三教,引领,培育,学生,核心,素养,职业教育,职业,教育科学,教育ç§?科学研究,科学,学研,研究,方法" /> <META Name="description" Content="4æœ?0日上午,贵州师范大学原副校长、著名教育家吕传汉教授为经济与管理学院研究生作了题为“‘三教’引领培育学生核心素养与职业教育科学研究方法”的讲座。学院党委书记陈椽、副院长杨馥榕以及全体职业技术教育专业硕士研究生到场聆听。讲座由杨馥榕主持。吕传汉教授从现代社会发展的新特点出发,指出新时代对创新人才的要求,不是以分数论能力,而是依靠个人“软能力”的提升,才能使个人具有更高的竞争力,而个人“软能力â€?.." /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口ã€?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1013csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1013_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1013aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻ç½? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ï¼?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软ä»?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1013....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....sdjt.html" class="nav_on" isFocus="true">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....xxq.html">新校åŒ?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1013....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1013....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1013....sdjt.html"><span class="fontstyle1081">师大讲坛</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcejsphotoswipe3051photoswipecss.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 著名教育家吕传汉教授来校解析——“三教”引领培育学生核心素养与职业教育科学研究方法 </div> <div class="nr_art"> 【作者】经济与管理学院 ã€€ã€æ¥æºã€‘本站原åˆ? 【日期ã€?018/04/11 10:08 ã€€ã€ç‚¹å‡»ã€‘[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <p class="vsbcontent_start">4æœ?0日上午,贵州师范大学原副校长、著名教育家吕传汉教授为经济与管理学院研究生作了题为“‘三教’引领培育学生核心素养与职业教育科学研究方法”的讲座。学院党委书记陈椽、副院长杨馥榕以及全体职业技术教育专业硕士研究生到场聆听。讲座由杨馥榕主持ã€?/p> <p><br></p> <p class="vsbcontent_img" style="text-align: center;"><img width="550" height="350" alt="IMG_256" src="/images/__local76C578A277DF1ECD61D6C8448A7EBD0C_73E0D499_40C7.png" vsbhref="/info1013vurl.html" /info1013vurl.html="/_vsl/76C578A277DF1ECD61D6C8448A7EBD0C/73E0D499/40C7" vheight="350" vwidth="550" orisrc="/images/__local76C578A277DF1ECD61D6C8448A7EBD0C_73E0D499_40C7.png" class="img_vsb_content"></p> <p class="vsbcontent_img"><br></p> <p>吕传汉教授从现代社会发展的新特点出发,指出新时代对创新人才的要求,不是以分数论能力,而是依靠个人“软能力”的提升,才能使个人具有更高的竞争力,而个人“软能力”的实质就是个人核心素质。在充分比较了国外“软能力”培养方式的做法后,分析了国际职业教育改革的新理念和5个主要趋势,提出了我国的职业技术教育应确立“教体验、教思考、教表达”(三教)的教育思想,才能实现培育学生核心素养的目标的观点。同时,通过阐述“三教”教学理念与职业技术教育实践及论文选题的关系,结合多个典型教育教学范例和优秀研究生论文的解读,重点阐述了论文选题的方法、研究范式、写作的技巧以及相关资料的收集方法等内容ã€?/p> <p><br></p> <p class="vsbcontent_img" style="text-align: center;"><img width="554" height="296" alt="IMG_257" src="/images/__local8FF0672F42615D1FB6CA02F9F149F51C_250AA90E_5286.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/8FF0672F42615D1FB6CA02F9F149F51C/250AA90E/5286" vheight="296" vwidth="554" orisrc="/images/__local8FF0672F42615D1FB6CA02F9F149F51C_250AA90E_5286.png" class="img_vsb_content"></p> <p class="vsbcontent_img"><br></p> <p>“三教”的教育思想是吕传汉教授äº?014年首先在国内教育界提出,经过长期研究和实践探索,得到了我国教育界同行的广泛认可,并在国内多所中小学推广实施。将“三教”的教育思想应用于职业技术教育,是吕教授在培育学生核心素养方面的又一个新探索。他指出:教师的教学应以学生为主体,积极引导学生自觉地、主动地探究客观事物的属性、发展和内在联系,从中找出规律,形成自己的认识,努力培育“发现问题、提出问题、分析问题及解决问题”的能力。他还强调要把培养学生的问题意识与思维发展,贯穿于教育教学活动的全过程ã€?/p> <p class="vsbcontent_end">最后,吕传汉教授对现场的研究生提出了新的要求和希望:希望同学们大胆尝试将“三教”教学理念应用于职业技术教育实践,积极探索职业技术教育领域前沿问题ã€?/p> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】王çŽ?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 下一条:<a href="/html/info101336819.html">省红色旅游专家黄先荣来校讲红军长征在贵州的故äº?/a> </p> </div> <p align="right">ã€?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>ã€?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻ç½?All Rights Reserved.<BR>技术支æŒ? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最ä½?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>