ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 《奔跑吧,兄弟》别只为收视率奔è·?新闻ç½?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻ç½?评论园地,奔跑,兄弟,收视çŽ? /> <META Name="description" Content="四川遂宁市一名刚参加完高考的学生,在一处废弃建筑工地和同学玩“撕名牌”游戏,不慎跌入积水的电梯井。杭州临安太阳镇某村附近,一å?岁的小男孩为了躲避同伴的追赶,被一辆小货车撞成重伤ã€? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口ã€?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1015csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1015_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1015aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻ç½? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ï¼?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软ä»?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1015....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....xxq.html">新校åŒ?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1015....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1015....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1015....plyd.html"><span class="fontstyle1081">评论园地</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 《奔跑吧,兄弟》别只为收视率奔è·? </div> <div class="nr_art"> 【作者】沈å³?nbsp; 【来源】中国青年报  【日期ã€?015/06/23 17:42 ã€€ã€ç‚¹å‡»ã€‘[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>四川遂宁市一名刚参加完高考的学生,在一处废弃建筑工地和同学玩“撕名牌”游戏,不慎跌入积水的电梯井。杭州临安太阳镇某村附近,一å?岁的小男孩为了躲避同伴的追赶,被一辆小货车撞成重伤。这一次,他们玩的也是“撕名牌”ã€?/P> <P>“撕名牌”游戏是综艺节目《奔跑吧,兄弟》(简称“跑男”)中最刺激的一个环节。游戏参与者在不伤害对方的情况下,把对方组员背后写有其名字的名牌撕下即为胜方。“跑男”的火爆,与其宣传的“正能量”理念不无关系。比如,倡导积极奔跑、绿色出行、快乐向上,迎合了当下都市人群的生活理念;另外,节目组和“跑男”为贫困地区儿童筹资购买运动设施、修建操场和跑道等,也让社会看到了艺人参与公益的力量ã€?/P> <P>作为一档真人秀节目,该节目选择了一些时下有较大影响力的明星作为嘉宾。这些明星的表演功底,加上节目组的精心策划,使该节目在“真”与“秀”之间,找到了一条吸引观众的收视捷径。因为俊男美女的明星效应,原本为社会所诟病的三俗言行,变成了幽默和接地气儿;社会道德和伦理的底线,也在不知不觉中被悄悄触碰ã€?/P> <P>“跑男”第二季第一期,节目设计了一个女嘉宾“坐瓢”环节,让两名高颜值女星比拼坐碎水瓢。游戏中,女嘉宾一次次地用力往一个圆溜溜的瓢上面坐,引发围观的男性一阵阵的尖叫。节目频频给出女明星坐瓢的特写,引发观众联想。有网友表示,“看XXX的臀部特写真过瘾!”而在另一个环节“撕名牌”中,节目组特意安排了两对男女来比拼。范冰冰与李晨在地上翻滚缠抱、拉扯,最后范冰冰一屁股坐在李晨身上;杨颖和韩庚在“撕名牌”过程中,则完全搂抱在了一起。这个时候,节目组干脆用慢镜头的方式,呈现两个人极其暧昧的“贴身舞”ã€?/P> <P>不独如此,该节目的诸多环节中还存在不少同性之间的暧昧。比如,在第一期“绝技模仿秀”中,出现男嘉宾亲吻模仿表演;第二期中,男星甲用水枪打中了男星乙,然后搂住男星乙说道:“你是我的人了,你是我的女人。”男星乙则马上装出一副“娘娘腔”进行配合,屏幕上同时出现渲染性字幕“你是我的女人了”。在强化娱乐的同时,该节目似乎忽略了这些内容,可能会给发育时期的青少年带来性概念扭曲的影响ã€?/P> <P>另外,节目之中,多次安排明星被“劫持”“绑架”到大楼的小屋子。观众可以看到大楼里面很多“黑社会打手”在穿梭,屏幕上则出现“无处不在的黑暗势力”“黑暗势力继续蔓延”等字幕。当某男嘉宾从小屋子里出来时大声说:“好想跟人打一架,脑子都要炸了”。此时,屏幕上迅速出现夸张性字幕:“一切不能解决的,就让我用暴力解决吧!â€?/P> <P>青少年还处于成长过程中,其辨别力相对不够成熟,部分青少年存在对明星和低俗趣味的盲目追逐。再加上真人某些秀节目具有一定的纪录片特性,就容易让青少年以为那些就是明星们的生活常态,从而对青少年形成“润物无声”的不良影响。这些,都是各类娱乐节目应该注意的,不要为了提高收视率而什么都不管不顾ã€?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】陈çŽ?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 下一条:<a href="/html/info101532410.html">不要轻信一夜暴富的股市神话</a> </p> </div> <p align="right">ã€?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>ã€?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻ç½?All Rights Reserved.<BR>技术支æŒ? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最ä½?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>