?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 青春,是一场远?新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?校园写意,青春" /> <META Name="description" Content="青春,是一场远行,一旦出发就回不了头。在这场青春的旅行中,我们每个人的起点都不同,而我们每个人的终点也不一样。有些人总在前进中徘徊,在徘徊中等待,最后他们的终点还是开始的起点。有些人从不做无谓的祈祷,更倾向于华丽的跌倒,屡战屡败,屡败屡战,不断达到预设的终点,每到一个终点,又是另一个新的起点,他们终到达向往的彼岸? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1016....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxq.html">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/html/info1016....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1016....xyxy.html"><span class="fontstyle1081">校园写意</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 青春,是一场远? </div> <div class="nr_art"> 【作者?nbsp; 【来源】散文吧  【日期?014/09/27 13:43  【点击】[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>青春,是一场远行,一旦出发就回不了头。在这场青春的旅行中,我们每个人的起点都不同,而我们每个人的终点也不一样。有些人总在前进中徘徊,在徘徊中等待,最后他们的终点还是开始的起点。有些人从不做无谓的祈祷,更倾向于华丽的跌倒,屡战屡败,屡败屡战,不断达到预设的终点,每到一个终点,又是另一个新的起点,他们终到达向往的彼岸?/P> <P>时光走得太匆忙,我们终究跟不上岁月的步伐。是否你还在以青春为借口,肆意挥?A href="http://www.sanwen8.cn/z/xiangxinziji/" target="_blank">自己</A>的美好年华?请记住你的青春之旅已经开始了,而你也已经回不去了。如果你一直这样放纵下去,那么这场远行,你注定会错过更多的风景?/P> <P>青春的我们都有梦,少年,带着心中最初的梦想上路吧!不要害怕前方会有什么荆棘妨碍你进行;也不要担心自己是否可以坚持到最后。是勇者,你就拿起手中的利剑披荆斩棘;是勇者,你就坚定内心的选择勇往直前。在这个花一般的年龄,就应该像花一样地绽放。宁愿在追逐路上无数次跌倒,哪怕最终只剩下坚强的躯壳,也不愿就这样被现实简简单单击倒。既然选择了远方,又何惧路途遥远?只顾着风雨兼程,终有达到彼岸时?/P> <P>青春是什么?青春就是你每天早上醒来发现自己脸上还有青春痘,然后还可以骄傲地对自己说:我还有青春痘,我不能停止奋斗?/P> <P>如果你是一个想登上最高峰的勇士,那么你注定是第一个被雨淋的人。如果你是第一个走在前面的梦想者,那么最先受到冲击的人就会是你。梦想,不只是说说而已。害怕了吗?动摇了吗?就这样轻言放弃了吗?就这样软弱退缩了吗?你一旦放弃,之前一切的努力都会是白费;你一旦退缩,就意味着你会像弱者一样度过余生。年轻时,切勿空有一腔热血,而忘记在青春路上狂奔?/P> <P>不要去抱怨生活的不堪,也不要去吐糟自己的怀才不遇。上帝从来都是公平的,你之所以一直抱怨,是因为你只看到了自己的困难,却没有看到别人的痛苦;而你所谓的怀才不遇,也不过是你妄想不劳而获的借口。如果世界上真的存在“运气”这一奇迹,那么它肯定是努力的另一个名字?/P> <P>年轻时,你不让自己多吃一点苦,多扛一点累,那么以后你有什么能力驾驭一切呢?/P> <P>如果你是一个爱睡懒觉的人,你又怎么有资格苛求清晨的第一束阳光照到你的笑脸呢?/P> <P>不要在最能吃苦的年纪,选择了安逸。也不要在最有活力的年华,放弃了奋斗。这样自暴自弃的你,不仅配不起自己最初的梦想,更辜负了所有帮助过你的人?/P> <P>前行的钟声已经响起,不要再耽搁行程了,背好你的青春梦想,继续踏上旅途吧!一路上还有许多风雨要淋漓你,还有许多坎坷要考验你,还有许多荆棘要磨砺你,从容不迫,坚定信心,勇敢地走在旅途上,让自己一路开花,那么,你就是这场青春之旅的强者了?/P> <P>青春,是一场远行,既然开始出发了,就不要停下来。只要坚持往前走,你终会走成属于你自己的亮丽风景?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】黄?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info101630119.html">盈盈一水间,脉脉不得语</a> 下一条:<a href="/html/info101629791.html">秋雨随笔</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>