?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 一纸素然,雅然如心-新闻?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻?校园写意,素然,雅然" /> <META Name="description" Content="一张宣纸,平素几滴墨染,便成国魂气派;一际蓝天,平素几朵白云;一平大漠,盘旋几只苍鹰。只是素然几笔,依旧巧夺天工,美丽壮观。念想,行文亦然如此。今人作文,许多人被批判“少年不知愁滋味,为赋新词强说愁”、“只顾辞藻堆砌,没有真情实感”……见此情形,便想发问:难道辞藻堆砌出来的情感就不算是情感么?联姻李词林妹,书写一纸闺怨,其境凄幽,其情恻然,依旧是世间真情的另一番再现呀? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1016....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxq.html">新校?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置? <a href="/html/info1016....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1016....xyxy.html"><span class="fontstyle1081">校园写意</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 一纸素然,雅然如心 </div> <div class="nr_art"> 【作者?nbsp; 【来源】经典散文吧  【日期?014/10/09 13:59  【点击】[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(0,0,0);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 14px/28px 'microsoft yahei';padding-left: 0px;margin: 0px 0px 1.5em;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 2em;-webkit-text-stroke-width: 0px">一张宣纸,平素几滴墨染,便成国魂气派;一际蓝天,平素几朵白云;一平大漠,盘旋几只苍鹰。只是素然几笔,依旧巧夺天工,美丽壮观。念想,行文亦然如此?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(0,0,0);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 14px/28px 'microsoft yahei';padding-left: 0px;margin: 0px 0px 1.5em;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 2em;-webkit-text-stroke-width: 0px">今人作文,许多人被批判“少年不知愁滋味,为赋新词强说愁”、“只顾辞藻堆砌,没有真情实感”……见此情形,便想发问:难道辞藻堆砌出来的情感就不算是情感么?联姻李词林妹,书写一纸闺怨,其境凄幽,其情恻然,依旧是世间真情的另一番再现呀!出现此类情境,虽有人批,却也不怪谁,也怪不得谁,谁教我们自个儿喜欢那些意境优美、辞藻华丽的作品呢。你喜欢看,那写手们便写给你看,有了阅读的需求方才有创作的方向。即便是我们自个儿觉得这些无病呻吟的文字看得教人闹心,满纸矫情,但是还是喜欢,并且有人夸赞了这样的文章写的好,这样的作者文笔好,这便是写手们的动力来源?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(0,0,0);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 14px/28px 'microsoft yahei';padding-left: 0px;margin: 0px 0px 1.5em;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 2em;-webkit-text-stroke-width: 0px">在这样的气氛里,看客中也有被熏陶的,于是尝试着提起满腹深情的笔,为伊人赋词一首。华丽的文辞正好迎合了伊人爱优美文字的心,于是便倍受鼓舞,继续创作。有人夸赞“恋爱中的人都是诗人”,有人批判“矫情!”。总之,恭喜你在勿忘初心的口号里也成为了辞藻消费的供应商?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(0,0,0);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 14px/28px 'microsoft yahei';padding-left: 0px;margin: 0px 0px 1.5em;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 2em;-webkit-text-stroke-width: 0px">诚然,有人会说在辞藻消费的文字世界里,我们迷失了方向。于是我们奋力的在寻找“文字”与“文学”的区别,其实,它们就像是幽深的隧道里、马路上的单黄线,看似界限分明,过往的车辆行人却可以相互呼应?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(0,0,0);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 14px/28px 'microsoft yahei';padding-left: 0px;margin: 0px 0px 1.5em;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 2em;-webkit-text-stroke-width: 0px">当辞藻消费过盛时,大多的人就会那样,看到浅显的就觉得言之无物,看到繁饰而稳定的就觉得高端厉害。其实后者往往是装逼。唐诗多明白如话,李白的床前明月光,用现在很多人的眼睛来看,自然不是好诗了。然而他能流传那么久自然不是瞎来的。当辞藻消费蒙蔽住我们的眼睛时,大多数人的审美也就不行,不懂得欣赏浅白处的深沉,这是很悲凉的事情,然而许多人却引以为傲?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(0,0,0);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 14px/28px 'microsoft yahei';padding-left: 0px;margin: 0px 0px 1.5em;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 2em;-webkit-text-stroke-width: 0px">还有一部分人看到不合口味的作品就谓之不行,多批判言辞。我个人不太喜欢评价一个人作品的好?,更不会去批判别人的作品,所以别人找我修改或给诗词文章提意见时,我多言“本人才疏学浅,难以评断”之类语。我总认为,能写便是好的,任何人写出来的作品都不是凭空,都会有他自己的想法和深沉意义,不是别人水平不好,而是你的水平还理解不了。我们不能,也没有资格去说别人的不好,因为你不懂,便更不能用你的标准强加给别人。我只会说,和我喜欢的不是一个风格,不知道怎么说…?/P> <P style="white-space: normal;word-spacing: 0px;text-transform: none;color: rgb(0,0,0);padding-bottom: 0px;padding-top: 0px;font: 14px/28px 'microsoft yahei';padding-left: 0px;margin: 0px 0px 1.5em;letter-spacing: normal;padding-right: 0px;background-color: rgb(255,255,255);text-indent: 2em;-webkit-text-stroke-width: 0px">现世太繁华,霓虹蔽目;惟愿,一纸素然,于心处墨染?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】黄?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info101630125.html">一城一书一香茗</a> 下一条:<a href="/html/info101630123.html">沉静的竹</a> </p> </div> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻?All Rights Reserved.<BR>技术支? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>