ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 静看花开花落-新闻ç½?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻ç½?校园写意,静看,花开,花落" /> <META Name="description" Content="轻柔的音乐在耳边响起,沉浸在醉人的缠绵中,清风微拂耳畔,送来一缕缕自然的清香。落红与风作伴,在空中飘荡,我缓缓张开手掌,小小的花瓣,在空中打着旋儿,最后,一声叹息,落在掌心上。小小的花瓣静静地躺在我的手心,仿佛是在熟睡,轻抚它,感到一阵柔软。不知为何,我喜爱这偶然飘落到我手中的这片渐渐褪去红衣的花瓣,看着它就像看着一个正在熟睡的孩子,眼里充满怜爱ã€? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口ã€?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻ç½? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ï¼?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软ä»?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1016....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxq.html">新校åŒ?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1016....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1016....xyxy.html"><span class="fontstyle1081">校园写意</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 静看花开花落 </div> <div class="nr_art"> 【作者ã€?nbsp; 【来源】经典散文吧  【日期ã€?014/10/18 14:05 ã€€ã€ç‚¹å‡»ã€‘[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>轻柔的音乐在耳边响起,沉浸在醉人的缠绵中,清风微拂耳畔,送来一缕缕自然的清香。落红与风作伴,在空中飘荡,我缓缓张开手掌,小小的花瓣,在空中打着旋儿,最后,一声叹息,落在掌心上ã€?/P> <P>小小的花瓣静静地躺在我的手心,仿佛是在熟睡,轻抚它,感到一阵柔软。不知为何,我喜爱这偶然飘落到我手中的这片渐渐褪去红衣的花瓣,看着它就像看着一个正在熟睡的孩子,眼里充满怜爱。静静地注视着手中的小生命,默不作声,林间只有风的沙沙声,一片祥和,我不忍心大声,怕吵醒了手中睡着的它。它熟睡着,不会再醒来,因为它已不再是昔日灿烂盛开的花中的小花瓣了ã€?/P> <P>“落红不是无情物,化作春泥更护花”不禁想起这句我早已烂熟于心的名言,动作轻柔地把手中的小花瓣放在身旁的大树下,让它与同伴在一起,这些小小的花瓣会长眠于地下,等待下一个春天ã€?/P> <P>默默立在那里许久,看着这些落花出神,直到双腿有些疼了才收回自己神游的思绪。小心翼翼地迈开脚步,尽量避开那些正在熟睡的生命,离开了这个落花满地的树林ã€?/P> <P>走出树林,独自漫步在空旷的草坪上,累了,躺在松软的草地上,享受着阳光地抚摸,暖暖的。空气中有着淡淡的芬芳,沁人心脾的清香,不像香水味那么刺鼻,很淡,是自然的味道。环顾四周才发现,不远处有一簇野花,轻快跑去,那簇野花中有可爱的粉,有温馨的橙,有纯洁的白,也有鲜艳的红。如今虽不是春季,但这簇野花却也开得绚丽,开得夺目。眼前的美丽让我想到了开花时间极短的昙花。“昙花一现”,即使时间短暂,昙花也要将美展现,让人们欣赏它的美丽。花开时,它将美丽全部展现与众人面前,即使很快她的美丽会不见,但它不后悔,因为它装饰了人们的心,她会默默等待,等待再次美丽地绽放。眼前的野花虽不被人所知,但它依然灿烂盛开,装饰着空旷的草地,给绿色大地更添些许灵动的生机。但它们也有枯萎时,也会像树林中的落花一样,与世长眠于地下,为的,也只是等待又一个花开烂漫时ã€?/P> <P>轻轻摘下一朵野花,细吻如蝴蝶般落在它柔软的花瓣上,它们的生命何时会结束?很快了吧。但我一点也不伤感,因为它们始终都是存在着的。花开花落,乃自然规律。花开时,它们将美展现,花落时,它们与泥土一起哺育新生命。花落了,我们只需静静等待,因为明年,它们还会再来ã€?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】黄èœ?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info101630128.html">流淌在宋词里的爱æƒ?/a> 下一条:<a href="/html/info101630126.html">深秋点墨自画åƒ?/a> </p> </div> <p align="right">ã€?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>ã€?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻ç½?All Rights Reserved.<BR>技术支æŒ? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最ä½?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>