ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 流淌在宋词里的爱æƒ?新闻ç½?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻ç½?校园写意,宋词,爱情" /> <META Name="description" Content="走进宋词,品读着一场场悲欢离合的动人爱情,咀嚼着一段段苦辣酸甜的陈年旧事,聆听着一幕幕喜怒哀乐的浅吟低唱。我看见那些靓丽佳人,一低眉,一回眸就胜过风情万种;那些风流才子,一挥笔,一点墨便写出爱恨情愁。从此爱情就流淌在缠绵悱恻,温柔婉约的宋词里。在烟花柳巷深处,是谁,执手相看,无语凝噎?是谁,衣带渐宽,始终不悔?他的一字一句占得人间,千娇百媚;他的一言一行只为春愁,疏狂一醉ã€? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口ã€?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1016aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻ç½? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ï¼?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软ä»?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1016....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xyfc.html">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xxq.html">新校åŒ?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1016....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1016....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1016....xyxy.html"><span class="fontstyle1081">校园写意</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> 流淌在宋词里的爱æƒ? </div> <div class="nr_art"> 【作者ã€?nbsp; 【来源】经典散文吧  【日期ã€?014/10/22 14:06 ã€€ã€ç‚¹å‡»ã€‘[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>走进宋词,品读着一场场悲欢离合的动人爱情,咀嚼着一段段苦辣酸甜的陈年旧事,聆听着一幕幕喜怒哀乐的浅吟低唱。我看见那些靓丽佳人,一低眉,一回眸就胜过风情万种;那些风流才子,一挥笔,一点墨便写出爱恨情愁。从此爱情就流淌在缠绵悱恻,温柔婉约的宋词里ã€?/P> <P>在烟花柳巷深处,是谁,执手相看,无语凝噎?是谁,衣带渐宽,始终不悔?他的一字一句占得人间,千娇百媚;他的一言一行只为春愁,疏狂一醉。字里行间演绎动人的爱情,诉说着痴迷的故事。青楼是他爱情的温暖归宿,歌女是他才气的灵感源泉。在对那些女子倾心与怜惜的同时,让他体会到牵挂的疼痛,思念的苦涩。于是他写出了那情真意切的瑰丽诗篇,道尽了那刻骨铭心的爱情真谛。从此大江南北,我们便看见凡有井水处即能歌柳词ã€?/P> <P>今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。他一生四处漂泊,居无定所,这也就注定他在羁旅之愁,流浪之苦中尝尽邂逅与离别苦辣酸甜。久而久之,在无数个悲欢离合的日子里,那始终不曾干涸的眼泪,始终不曾喝醉的烈酒,便汇成一江载愁春水,他的爱情就在这江春水里缓缓流淌。千百年来,滋润着每一个人的爱情,荡涤着每一个人的心扉ã€?/P> <P>沈园本是一个游春赏花的好去处,走到那里他也不曾想到会把爱情的悲欢离合,苦辣酸甜,喜怒哀乐上演到极至。更不曾想到他们的爱情故事会在宋词里流淌至今,依然独领风骚ã€?/P> <P>一怀愁绪,几年离索。他错过了姻缘,错过了爱情,却错不过对方彼此的相思。独语斜栏,咽泪装欢,她瞒住了路人,瞒住了眼泪,却瞒不住心里刻骨的痛苦。如今再遇,你嫁他人妻,我做她人郎。咫尺天涯,相见不能相认,相爱不能相依。破镜难圆,覆水难收,他纵然有满腔才华,写不出的,却是当初的山盟海誓;她纵然有万千感慨,寄不出的,却是此刻的只言片语ã€?/P> <P>但情之所钟不能自己,沈园一别,终生幽怨,她含恨而终,美人归土,红粉成灰。他长歌当泣,肝肠寸断,抑郁而亡。从此,黄籘酒里流淌着的爱情是几多心酸,几多无奈;玉人泪中滴落着的爱情是多么痛苦,多么沉重。他们爱得如此深沉,爱得如此刻骨,到头来却是人成各,今非昨!怎不让人情动于衷?怎不叫人潸然泪下?哀叹之于,我也不得不诘问苍天:人世间情为何物?直教人生死相许!</P> <P>读到深处,流淌在宋词里的爱情,总是寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。纵然轻轻掩上厚厚的词集,弹落眉间的闲愁,也不得不轻叹,怎一个愁字了得ã€?/P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】黄èœ?/div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info101630244.html">烟火流年,品人生絮语</a> 下一条:<a href="/html/info101630127.html">静看花开花落</a> </p> </div> <p align="right">ã€?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>ã€?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻ç½?All Rights Reserved.<BR>技术支æŒ? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最ä½?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>