ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> “神曲教父â€?张超ï¼?追寻音乐梦想-新闻ç½?/TITLE><META Name="keywords" Content="新闻ç½?校友风采,神曲,教父,张超,追寻,音乐,梦想" /> <META Name="description" Content="张超ï¼?981年生,贵州凯里人ï¼?002年毕业于贵州师范大学中文系(现为文学院)ã€?015年中央电视台评选的中国“十大青年作曲家”之一,中国民族风音乐代表人物,金牌音乐制作人,被誉为“中国神曲教父”,曾为国内人气组合凤凰传奇、杨钰莹、郑源、格格、胡歌、欢子等流行歌手创作了上百首作品,同时创作广告配乐、影视歌曲十余首,拥有独立音乐制作版权。  张超,无论名字、外型、学历,看上去都极其普通。放在人群中,就是一个标准的“路人甲”。很少有人知道,他是中国不少流行“神曲”的词曲作者。毫不夸张地说,只要你是中国人,你就听过张超写的歌:《自由飞翔ã€?《不要在我寂寞的时候说爱我ã€?《最炫民族风ã€?《荷塘月色ã€?《我在贵州等你ã€?《恋人心 》等等ã€? /> <META content="no-cache" http-equiv="pragma"> <META content="no-cache" http-equiv="cache-control"> <META content="0" http-equiv="expires"> <META name="Description" content="贵州师范大学新闻网:全方位反映学校动态。贵州师范大学官方新闻资讯媒体、了解贵州师范大学的窗口ã€?> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1018csscss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1018_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1018aboutvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <CENTER> <DIV align="center"> <DIV id="border"> <DIV id="logo"><A title="贵州师范大学新闻ç½? href="" onfocus="undefined" onfocus="undefined"></A></DIV> <DIV id="redianlianjie"><SPAN id="redianlianjie_title">热门链接ï¼?/SPAN> <SPAN id="redianlianjie_neirong"><A href="http://www.gznu.edu.cn">师大首页</A> | <A href="/html/tzbspecialtopicxsbdindex.jsp.html">新生宝典</A> | <A href="http://webmail.gznu.edu.cn">邮件系统</A> | <A href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp">办公系统</A> | <A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm">杀毒软ä»?/A> | <A href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm">教务系统</A> | <A href="http://rsc.gznu.edu.cn">师大人事</A> </SPAN><SPAN id="office_link1"><A title="邮件系统" href="http://webmail.gznu.edu.cn/"></A></SPAN><SPAN id="office_link2"><A title="办公系统" href="http://oa.gznu.edu.cn/edoas2/oa.jsp"></A></SPAN><SPAN id="office_link3"><A title="杀毒软ä»? href="http://210.40.64.7/safe.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link4"><A title="教务系统" href="http://210.40.64.7/gznu/select/senate.htm"></A></SPAN><SPAN id="office_link5"><A title="师大人事" href="http://rsc.gznu.edu.cn/"></A></SPAN></DIV> <DIV class="clear_right"></DIV><SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://news.people.com.cn/GB/index.html">新闻</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://politics.people.com.cn/GB/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://world.people.com.cn/GB/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://society.people.com.cn/GB/index.html">社会</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/">军事</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1076/index.html">国内</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/1077/index.html">国际</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://military.people.com.cn/GB/42962/index.html">评论</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://163.39.net/">健康</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://disease.39.net/">疾病</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://drug.39.net/">药品</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://care.39.net/">养生</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://home.163.com/">生活</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://travel.163.com/">旅游</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://eat.sina.com.cn/">美食</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://www.paipai.com/">购物</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/luxury/">时尚</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/fashion.shtml">时装</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://women.sohu.com/liangrongmeifa.shtml">美容</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://tech.163.com/">科技</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://mobile.163.com/">手机</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://digi.163.com/">数码</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://it.sohu.com/">IT</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://edu.sina.com.cn/">教育</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://book.sina.com.cn/">读书</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/abroad/">出国</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://edu.qq.com/y/">考研</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/">体坛</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/nba/">NBA</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://sports.163.com/world/">足球</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/">综合</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/">娱乐</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/review/">八卦</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.sina.com.cn/star/">明星</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://astro.sina.com.cn/">星座</A></SPAN> <SPAN class="news_link1 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">影视</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/movie/">电影</A></SPAN> <SPAN class="news_link2 news_link"><A title="" href="http://ent.163.com/tv/">电视</A></SPAN> <DIV class="clear_both"> </DIV> <DIV id="menu"> <ul> <li><a href="/html/info1018....index.html">首页</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....sdyw.html">师大要闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....ybxw.html">院部新闻</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....mtsd.html">媒体师大</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....jxky.html">教学科研</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....sdjt.html">师大讲坛</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....gpjh1.html">国培计划</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....zsjy.html">招生就业</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....xyfc.html" class="nav_on" isFocus="true">校友风采</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....jysd.html">教育视点</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....xxgg.html">信息公告</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....view2.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1023.html">师大电视</a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....xxq.html">新校åŒ?/a></li> <li class="menudiv"></li> <li class="menu_line"></li> <li><a href="/html/info1018....xiaoqing-index.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1057.html">70周年校庆</a></li> <li class="menudiv"></li> </ul> </DIV> <DIV id="maincontent"> <DIV id="nr_about"> <DIV id="nr_daohang"> <table class="winstyle1081" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1018....index.html"><span class="fontstyle1081">首页</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><a href="/html/info1018....xyfc.html"><span class="fontstyle1081">校友风采</span></a><span class="splitflagstyle1081">>></span><span class="fontstyle1081">正文</span></td></tr></table> <LINK href="/images/systemresourcejsphotoswipe3051photoswipecss.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <LINK href="/images/systemresourcestylecomponentnewscontentformat2css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="_newscontent_fromname"> <div id="nr_biaoti"> “神曲教父â€?张超ï¼?追寻音乐梦想 </div> <div class="nr_art"> 【作者】陈 ç„?è‚?ç‡?åˆ?è¾?nbsp; 【来源】贵州师范大学报  【日期ã€?016/04/25 11:18 ã€€ã€ç‚¹å‡»ã€‘[ ] </div> <DIV id="nr_neirong" id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <P>                 <A href="http://gznuxb.cuepa.cn/newspics/2016/04/s_ede47c4a01ad12cd3f221fcd1efa03e8226960.jpg" target="_blank"><IMG border="0" hspace="0" alt="" src="/images/_mediafilenews201604275t8qhe9y08.jpg" width="200" align="baseline"></A></P> <P>张超ï¼?981年生,贵州凯里人ï¼?002年毕业于贵州师范大学中文系(现为文学院)ã€?015年中央电视台评选的中国“十大青年作曲家”之一,中国民族风音乐代表人物,金牌音乐制作人,被誉为“中国神曲教父”,曾为国内人气组合凤凰传奇、杨钰莹、郑源、格格、胡歌、欢子等流行歌手创作了上百首作品,同时创作广告配乐、影视歌曲十余首,拥有独立音乐制作版权ã€? <P>张超,无论名字、外型、学历,看上去都极其普通。放在人群中,就是一个标准的“路人甲”。很少有人知道,他是中国不少流行“神曲”的词曲作者。毫不夸张地说,只要你是中国人,你就听过张超写的歌:《自由飞翔ã€?《不要在我寂寞的时候说爱我ã€?《最炫民族风ã€?《荷塘月色ã€?《我在贵州等你ã€?《恋人心 》等等ã€?/P> <P align="center">追寻音乐梦想</P> <P>张超高中时就开始写歌自娱自乐。谈到创作的初衷,张超说,“我是一个少言的人,不善表达情感,只能用歌写下来”。大学时,张超开始组建乐队。大学毕业后,他仍忘不了音乐创作,后来索性辞职成了职业音乐人ã€? <P>和许多刚入歌坛的新人一样,张超到处参加比赛,将歌曲小样发到网上、寄到唱片公司。终于,一é¦?《天上掉下个林妹妹ã€?被一家唱片公司相中,张超成为了签约创作人。张超为后来红遍中国的郑源写äº?《不要在我寂寞的时候说爱我ã€?《怎么会狠心伤害我》ã€?/P> <P>2006年,张超接到了为凤凰传奇第二张专辑写歌的通知。从未到过草原的张超花了半个月听蒙古歌曲,找灵感,终于完成了《自由飞翔ã€?的词曲创作ã€?007å¹?月,《自由飞翔ã€?正式推出,连续数月在百度新歌下载榜中名列前茅ã€?/P> <P>随着作品走红,张超的定位也与“神曲”、“屌丝”、“山寨”等名词脱不了关系。张超对此并不太在意,在他看来,创作本身就是因人而异,每个人都有每个人的故事,也都有各自的创作手法,没法去评价和比较ã€?/P> <P align="center">梦想写家乡的歌能够被传唱</P> <P>2013年的 《中国梦想秀》,让很多人记住了“神曲教父”张超的家乡——贵州。张超参与录制的那期节目,感动了很多人,在网络上的传播点击率极高。《我在贵州等你ã€?也因此被传唱开来ã€? <P>看过这期节目的人都不会忘记当时的感人场景:张超唱罢自己创作的 《我在贵州等你》,禁不住掩面而泣。作为早已红透大江南北的“神曲教父”,张超“首秀”中“哭场”,令很多人深感意外的同时也被他打动ã€?/P> <P>张超告诉记者,尽管近年来自己创作了《最炫民族风ã€?《自由飞翔ã€?《荷塘月色ã€?等传唱率极高的流行音乐,但他和贵州著名词作家玉镯儿共同创作的 《我在贵州等你》,却因为有“贵州”二字,而被许多看重商业利益的唱片公司拒之门外。为将歌唱贵州的新歌传唱开来,2013年,他毛遂自荐地报名参加äº?《中国梦想秀ã€?选拔,并最终以245票的高票数,成功拿到了进å…?013年梦想盛典的入场券,与龚琳娜一道演ç»?《我在贵州等你》ã€?/P> <P>张超说,没想到梦想实现得如此之快,没想到大家真的乐意传唱 《我在贵州等你》ã€?/P> <P align="center">让贵州元素在音乐里流行起æ?/P> <P>“等到花都开了,等到山顶红了,等到每颗星星,都为你亮起。我在贵州等你,等你和我相遇,等待如此美丽……”由张超谱曲、贵州籍著名词作家玉镯儿作词çš?《我在贵州等你》,如今已是名曲。其实,早在2012年,由张超和玉镯儿用5年时间打造的同名音乐大碟就已经推出。收录了包括 《你的北京我的西江ã€?《青雨青岩ã€?《蝴蝶妈妈ã€?《仰阿莎ã€?等歌曲在内的 《我在贵州等你ã€?音乐碟,堪称一张“纯贵州制造”的专辑——贵州人创作、贵州本土歌手演唱、在贵州完成录制,由贵州首家民营唱片公司发行ã€? <P>在这张唱碟里,新世纪的音乐风格实现了与苗语吟唱的结合,贵州的民族乐器——芦笙首次被应用到流行歌曲演奏中。而“蜡染、苗绣、青岩、仰阿莎、西江……”等贵州地域特色词汇,穿插在一段段优美的歌词里。集合了贵州元素与流行色彩的 《我在贵州等你》,代表了张超他们想做贵州“旅游音乐地图”的方向。张超说,《我在贵州等你ã€?只是这张旅游音乐地图的一个起点,他会把自己采风到过的每一个地方都写成一首歌ã€?/P> <P>让贵州的音乐真正流行起来,如今已经实现这个梦想的张超,并不会忘记梦想产生的那时那刻:创作 《我在贵州等你ã€?之前,一次,他到西江游玩,却听到满街都飘着丽江的歌,这种听觉和视觉上的极度冲突,让伤感的他产生了要为贵州音乐符号化传播而努力的想法。张超找到了当年因创作歌曲《白狐ã€?而闻名的玉镯儿,两位音乐人因共同的心愿一拍即合ã€?/P> <P>张超创作 《最炫民族风ã€?仅用äº?天时间,è€?《我在贵州等你ã€?专辑却耗时5年。原因是:他们不是为了在已有的贵州原生态民歌集里再添加一张注定默默无闻的作品,而是想通过精心雕琢,真正把贵州文化元素放入到中国流行歌曲中,让外界因为音乐而产生对贵州的认知向往ã€?/P> <P>此后,张超更多的时间是到省内各地采风,在行走的过程中,他体悟到,音乐是一粒神奇的种子,在不同的土壤会开出不同的花。而在贵州这片多民族聚居的神奇大地,音乐的种子一旦播下,就会开出漫山遍野、浩如繁星的璀璨之花ã€?/P> <P>定居贵阳的张超,也有为这座城市写歌的激情。他的恋情、婚姻就发生在这座城池里,他给恋人写的情歌里就出现过“达德书院”、“相宝山”的地名,而在 《青雨青岩ã€?中,也以“就在那个初雨后的小镇,沿着石板街道看风æ™?..”,写出了青岩古镇适合恋人同游的浪漫ã€?/P> <P>贵州,这块“全世界最值得去的54个地方”之一的土地,将继续滋润张超的音乐梦想ã€?/P> <P>资料来源ï¼?A href="http://gznuxb.cuepa.cn/show_more.php?tkey=&bkey=&doc_id=1441606">http://gznuxb.cuepa.cn/show_more.php?tkey=&bkey=&doc_id=1441606</A></P> </div> </div> <div id="div_vote_id"></div> <div class="nr_bianji">【责任编辑】罗明媛</div> <div> <hr> <div class="fanye"> <p align="right"> 上一条:<a href="/html/info101833926.html">陈美荣: 贫困山村的希望之å…?/a> 下一条:<a href="/html/info101833886.html">石金玲工作室ï¼?躲不开的蓝</a> </p> </div> <p align="right">ã€?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>ã€?/p> </div> </form> </DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV class="clear_both" style="border-bottom: #b02926 1px dashed"></DIV> <DIV class="adv">Copyright © 2007-2010 贵州师范大学新闻ç½?All Rights Reserved.<BR>技术支æŒ? 贵州师范大学新闻网技术部 投稿信箱:gznuxb@163.com gznuxb@gznu.edu.cn<BR>(浏览本网主页,建议IE7.0以上,分辨率最ä½?024*768) <BR> </DIV> <DIV></DIV></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>